Vụ lúa Hè Thu tại Đồng bằng sông cửu long bước vào mùa thu hoạch từ tháng 6
13/12/2022

Tổng diện tích xuống giống toàn vùng Nam bộ vụ Hè Thu 2021 đạt 1.599 nghìn ha, giảm 11 nghìn ha. Tuy diện tích giảm nhưng năng suất ước đạt 56,51 tạ/ha, tăng 1,14 tạ/ha đưa sản lượng của toàn vụ ước đạt 9.036 nghìn tấn, tăng 120 nghìn tấn so với vụ Hè Thu 2020.

Dưa hấu Quảng Ngãi bước vào mùa thu hoạch cuối vụ tháng 7

Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi đang trong thời điểm thu hoạch, các giống Dưa hấu được trồng như An Tiêm, Hắc Mỹ Nhân, Hắc Long, Hồng Lương

13/12/2022 18:45
Trái cây và thủy sản tại tỉnh Trà Vinh bước vào vụ thu hoạch đồng bộ trong tháng 7

Một số sản phẩm nông sản tại tỉnh Trà Vinh đang vào mùa thu hoạch như: bưởi, xoài, ổi, cá lóc, tôm thẻ chân trắng,...

13/12/2022 18:44
Nhãn Châu Thành chính thức bước vào vụ thu hoạch

Toàn huyện Châu Thành có trên 3.600 ha diện tích trồng nhãn, sản lượng 54 ngàn tấn/ năm. Trong tháng 7, dự kiến thu hoạch khoảng 664 tấn. Thời điểm thu hoạch rộ vào tháng 8, với khoảng 3.500 tấn. 

13/12/2022 18:43